Inschrijfvoorwaarden Midwinter Classic 2024

 

       Auto

Het motorvoertuig waarmee wordt deelgenomen dient, indien dat wettelijk verplicht is, voorzien te zijn van een geldig APK bewijs. Tevens dient een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid die geldig is gedurende klassieke rallies te zijn afgesloten. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Tijdens de documentencontrole zullen rijbewijs (en indien van toepassing APK bewijs) worden gecontroleerd. Deelname staat open voor alle bouwjaren en typen auto's, maar de voorkeur gaat uit naar klassieke auto's of jongere sportcoupés en cabriolets. Voor geachorste auto's is voor de Miwinter Classic 2024 is een evenementen-vrijstelling MRB bij de Belastingdienst aangevraagd.

Licentie

Deelnemers die niet over een licentie beschikken kunnen toch deelnemen aan de Midwinter Classic 2024. Aan hen zal namelijk bij de starttafel gratis een tijdelijke licentie worden verstrekt. Deelnemers die lid zijn van een bij de NRF aangesloten vereniging dienen hun licentienummer op het inschrijfformulier te vermelden. 

Kosten

Het inschrijfgeld voor de Midwinter Classic 2024 bedraagt voor alle klassen € 160,- per équipe. (Indien gewenst kan een factuur worden verstrekt). Dit bedrag is inclusief 2 rallyschilden, alle benodigde bescheiden, koffie bij de start en de lunch voor 2 personen in het restaurant Golfbaan Dirkshorn. Tevens wordt na afloop van de rit een schriftelijke uitleg verstrekt.

Zakelijke inschrijving

De kosten voor een zakelijke inschrijving voor de Midwinter Classic 2024 bedragen € 285,- 

In een zakelijke inschrijving is (naast het hiervoor reeds genoemde) inbegrepen: een inschrijving voor 1 equipe in een zelf gekozen klasse; een (A4) advertentie in het routeboek en een vermelding als sponsor op de website van de Midwinter Classic. In het inschrijfformulier is de mogelijkheid opgenomen om een zakelijke inschrijving te doen en aan te geven waar de factuur naartoe moet worden gestuurd.

Betaling

De betaling van het hierboven vermelde inschrijfgeld dient direct na inschrijving te geschieden op rekening (IBAN) NL52 SNSB 0946 7040 90 van "De Wegkruisers", onder vermelding van "inschrijving MWC 2024".

Let op !!  Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld!

Annuleren

In het onverhoopte geval dat de Midwinter Classic 2024 door overmacht niet door kan gaan, door bijvoorbeeld (extreme) weersomstandigheden, uitbraken van bijv. corona, vogelgriep of andere niet voorziene omstandigheden, dan volgt restitutie van het inschrijfgeld minus een bijdrage voor de tot dan gemaakte kosten om de voorbereidingen van het evenement mogelijk te maken.

Persoonsgegevens en privacybeleid

De persoonsgegevens van de inschrijver worden door de organisatie steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen en beheerd. De organisatie zal de persoonsgegevens van inschrijver alleen gebruiken ten behoeve van haar eigen dienstverlening, alsmede informatievoorziening gerelateerd aan het evenement. Inschrijver geeft de organisatie uitdrukkelijk toestemming voor dit gebruik. Door in te schrijven doet de inschrijver afstand van zijn portretrecht en geeft de organisatie het recht om de tijdens de Midwinter Classic gemaakte foto's en videos te publiceren.

U kunt hier het volledige privacybeleid van Stichting De Wegkruisers lezen.

De inschrijver kan altijd verzoeken emailadressen e.d. van mailingljsten te verwijderen, door een e-mail te sturen naar de redactie () of via het contactformulier.

 NAAR HET INSCHRIJFFORMULIER

 

© Stichting "de Wegkruisers" Amsterdam - KvK nummer 34304701