Inschrijfvoorwaarden Midwinter Classic 2018

 

      Auto

Het motorvoertuig waarmee wordt deelgenomen dient (indien van toepassing) voorzien te zijn van een geldig APK bewijs en een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid die geldig is gedurende klassieke rallies. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Tijdens de documentencontrole zullen APK- en rijbewijs worden gecontroleerd. Deelname staat open voor alle bouwjaren en typen auto's, maar de voorkeur gaat uit naar klassieke auto's of jongere sportcoupés en cabriolets. Eigenaren van geschorste klassiekers kunnen voor de MWC 2018 inschrijven. Er zal bij de belastingdienst een vrijstelling MRB worden aangevraagd. Lees dit artikel voor meer info: Vrijstelling MRB

Licentie

Deelnemers die niet over een licentie beschikken kunnen toch deelnemen aan de Midwinter Classic 2018. Aan hen zal namelijk bij de starttafel gratis een tijdelijke licentie worden verstrekt. Deelnemers die lid zijn van een bij de NRF aangesloten vereniging dienen hun licentienummer op het inschrijfformulier te vermelden. 

Kosten

Het inschrijfgeld voor de Midwinter Classic 2018 bedraagt voor alle klassen € 125,- per équipe. (Indien gewenst kan een factuur worden verstrekt). Dit bedrag is inclusief 2 rallyschilden, alle benodigde bescheiden, koffie bij de start in Restaurant De Nadorst in Blokker en de lunch voor 2 personen in Restaurant 't Anker in Kolhorn. Tevens wordt na afloop van de rit een schriftelijke uitleg verstrekt.

Zakelijke inschrijving

De kosten voor een zakelijke inschrijving voor de Midwinter Classic 2018 bedragen € 250,- 

In een zakelijke inschrijving is (naast het hiervoor reeds genoemde) inbegrepen: een inschrijving voor 1 equipe in een zelf gekozen klasse; een (A4) advertentie in het routeboek en een vermelding als sponsor op de website van de Midwinter Classic. In het inschrijfformulier is de mogelijkheid opgenomen om een zakelijke inschrijving te doen en aan te geven waar de factuur naartoe moet worden gestuurd.

Betaling

De betaling van het hierboven vermelde inschrijfgeld dient direct na inschrijving te geschieden op rekening (IBAN) NL52 SNSB 0946 7040 90 van "De Wegkruisers", onder vermelding van "inschrijving MWC 2018".

Let op!!  Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld!

Annuleren

In het onverhoopte geval dat de Midwinter Classic 2018 door overmacht niet door kan gaan, door bijvoorbeeld (extreme) weersomstandigheden, uitbraken van bijv. vogelgriep of Mond- en klauwzeer of andere niet voorziene omstandigheden die dat veroorzaken dan volgt restitutie van het inschrijfgeld minus een bijdrage voor de tot dan gemaakte kosten om de voorbereidingen van het evenement mogelijk te maken.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de inschrijver worden door de organisatie steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen en beheerd. De organisatie zal de persoonsgegevens van inschrijver alleen gebruiken ten behoeve van haar eigen dienstverlening, alsmede informatievoorziening gerelateerd aan het evenement. Inschrijver geeft de organisatie uitdrukkelijk toestemming voor dit gebruik.

De inschrijver kan altijd verzoeken emailadressen e.d. van mailingljsten te verwijderen, door een e-mail te sturen naar de redactie () of via het contactformulier.

 

 NAAR HET INSCHRIJFFORMULIER

 

© Stichting "de Wegkruisers" Amsterdam - KvK nummer 34304701